Thanks To Françoise & Zoe ! #derby #titus #croco #fw14 #flamingos #shoes #flamingosshoes

Thanks To Françoise & Zoe ! #derby #titus #croco #fw14 #flamingos #shoes #flamingosshoes